Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe Geofysikk

Innen geofysikk er hovedaktiviteten primært knyttet til seismiske prosesseringsmetoder for strukturell avbildning av undergrunnen.

Kontaktperson

Forskningsområder

  • Høyoppløst seismisk modellering og inversjon
  • Elektromagnetisk, gravimetrisk, magnetisk modellering og inversjon
  • Integrasjon (joint inversion) av flere dataset
  • Kvantitative geofysiske metoder
  • Beregning av usikkerhet ved geofysisk avbildning
Deteksjon av CO2 (lilla område) injisert ved Svelvik CO2 Field Lab ved hjelp av seismiske data.
3D-visning av to seismiske seksjoner fra Sleipner-datasettet fra 2008 (lagdelt CO2-plomme synlig).

Forskningstilnærming

Seismisk og elektromagnetisk modellering og inversjon, kombinert geofysisk inversjon/tolkning, verktøy for usikkerhetskvantifisering, vurdering av informasjonsverdi og optimalisering av undersøkelser.

Laboratorier

Dronelab

Dronelab

SINTEFs dronelab er en arena for utvikling av drone maskinvare og programvare.