Til hovedinnhold
Norsk English

TE-04 Grønnere passasjerskip

Modellering av energisystem på passasjerskip

Kontaktperson

Motivasjon og relevans

Cruise-/passasjerskip er en energiintensiv skipssektor der energiforbruket for "hotellsystemet" om bord (oppvarming, luftkondisjonering, proviantkjøling etc.) utgjør i snitt 40 % av skipets totale energiforbruk. Tradisjonelt dekkes et skips energibehov ved å brenne diesel, noe som fører til et høyt karbonavtrykk per passasjer, samt utslipp av stoffer som er skadelige både for miljøet og for menneskers helse (NOx, o.l.). Utviklingen mot "grønnere" passasjerskip har i stor grad satt søkelys på alternative brensler og/eller fremdriftssystemer, men for å oppnå "nullutslipp" er det også viktig å redusere energiforbruket til hotellsystemene.

Bakgrunn

Sommerprosjektet inngår i SINTEF Energis innovasjonsprosjekt (IPN) LowPass (Future Low-Emission Passenger Ships). Prosjektet er basert på et samarbeid mellom en bedrift innen skipsdesign, et rederi som opererer passasjerskip, SINTEF Energi og NTNU. Den overordnede ambisjonen til LowPass-prosjektet er å bidra til å redusere det totale energiforbruket for hotellsystemer om bord i passasjerskip og analysere muligheten for en energimessig selvforsynt drift.

Fokus i LowPass er å utvikle en ny metodikk for design av hotellsystemet på passasjerskip, med mål om å minimere energiforbruket. Dagens beregningsmodeller er i hovedsak basert på "landbaserte" hoteller og på "best practice experience" fra passasjerskip. Som en del av utviklingen av den nye designmetodikken trengs simuleringsmodeller skreddersydd for hoteller om bord i passasjerskip.

Oppgave

Oppgaven vil ta for seg dynamisk modellering av energisystemer på cruiseskip. Dette kan for eksempel være modellering av varme- og kjølesystem i Modelica, inkludert varmegjenvinning fra motorer og fremtidige systemer med varmepumper og energilagring. Det kan også være modellering av hotellsystemet på et cruiseskip og tilhørende VVS-system (varme, ventilasjon, sanitær) i bygningssimuleringsprogrammet IDA ICE. Retning for oppgaven vil avhenge av studentens interesser og behovene i prosjektet. Det er en fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i problemstillingen, industripartneres behov og tidligere arbeid
  • I samarbeid med bedriftene i LowPass-prosjektet, samle nødvendig informasjon om cruiseskipet, inkludert designdata og energiforbruk
  • Sette opp en simuleringsmodell i Modelica, IDA ICE eller lignende
  • Validere resultatene ved hjelp av reelle energiforbruksdata
  • Skrive sluttrapport og presentere resultatene på Sommerforskerkonferansen

Forutsetninger

  • Interesse for energisystemer, varme- og kuldeprosesser, VVS
  • Erfaring med Modelica og/eller IDA ICE vil være en fordel
  • Evne til å søke, sortere og analysere data/informasjon
  • Ønske om prosjekt- og masteroppgave innen samme tema

Hovedveileder August Brækken

Medveiledere Cecilia Gabrielii og Hagar Elarga

Slik søker du:

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Stillingene fylles fortløpende. Vi anbefaler deg derfor å søke tidlig.


Søk her

Søknadsfrist er 5. november kl 23.59. 


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi