Til hovedinnhold
Norsk English

GT-11 Programvareutvikling av dynamisk prosessimulator


Kontaktperson

Motivasjon og relevans

Prosessimulering er et viktig verktøy for design, utvikling, analyse og optimalisering av kjemiske anlegg og prosesser, kraftverk, transportnettverk, biologiske prosesser etc. Den har en kritisk rolle å spille i forskning og utvikling. Prosessimulering brukes mye i SINTEF Energi å utvikle nye bærekraftige energiløsninger.

Bakgrunn

Det finnes mange kommersielle verktøy for prosessimulering, slik som Aspen Plus, HYSYS, og DYMOLA. Disse er i utstrakt bruk i industrien og er vanligvis gode til å simulere prosessene de er utviklet for. Som forsker er det likevel store fordeler med å ha et eget verktøy, ettersom man får full kontroll over alle antakelser, raskt kan rette opp feil i kildekode, og raskere kan integrere de nyeste forskningsfunnene. SINTEF Energi har derfor besluttet å utvikle et eget simuleringsverktøy tilpasset til våre behov.

Oppgave

Kandidaten skal bidra til utviklingen av vitenskapelig programvare for dynamisk prosessimulering, basert på en nettverksmodell for løsning av bevaringslovene for masse, bevegelsesmengde og energi. Dette er en unik mulighet for å få erfaring med utvikling av vitenskapelig programvare.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i den underliggende matematiske modellen.
  • Bidra til design, utvikling, og testing av programvaren.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerforskeren har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Python, versjonskontroll
  • Objektorientert programvareutvikling og god kodeskikk
  • Numerikk
  • Fluiddynamikk, termodynamikk, og/eller prosessimulering

Kandidaten oppfordres til å vise til relevant programmeringserfaring, for eksempel gjennom en GitHub-konto.

Hovedveileder: Ailo Aasen

Medveileder: Rahul Anantharaman

Slik søker du:

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Stillingene fylles fortløpende. Vi anbefaler deg derfor å søke tidlig.


Søk her

Søknadsfrist er 5. november kl 23.59. 


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi