Til hovedinnhold
Norsk English

GT-08 Modellering av vedlikehold og inspeksjon for hydrogen-industri

Modellering av vedlikehold og inspeksjon for hydrogensystemer når hydrogen brukes som drivstoff i glass-industri

Kontaktperson

Motivasjon og relevans

Gjennom Parisavtalen er det fastsatt en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene. Glass-industri bruker mye energi til å få høy temperatur i glassovnen. Til å kutte utslipp vil glassprodusenter bytte naturgass med grønt hydrogen (produsert fra elektrolyser) som drivstoff til prosessen. Det vil da bli viktig å adressere sikkerhetsutfordringer knyttet til bruk av hydrogen.

SINTEF Energi har spesialisert seg på å lage vedlikeholds- og inspeksjonsmodeller, i tillegg til sikkerhetsanalyser, spesielt for hydrogensystemer.  

Bakgrunn

Vedlikeholds- og inspeksjonsmodellen utviklet av SINTEF Energi er et verktøy som skal hjelpe industri til å redusere risiko for feil i utstyr og skader knyttet til dette. I slike modeller kan man legge inn feilrater og andre parametere som kostnader, personell-risiko, osv., og modellen kan lage prognoser for feil og kostnader. Vedlikeholds- og inspeksjonsmodellen kobles med personell-risiko-modellen for å ha en risiko-basert vedlikeholds- og inspeksjonsmodell.

Oppgave

Arbeidet knyttes til videreutvikling og testing av en risiko-basert inspeksjons- og vedlikeholdsmodell som er under utvikling ved SINTEF Energi. Kandidaten forventes å sette seg inn i hvordan modellen fungerer, gjøre endringer i modellen, foreslå parametere og indikatorer som kan bli relevante for modellering, og utføre tester på et etablert datasett. Det er en fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i risiko-basert vedlikeholdsmodell (utviklet i Python);
  • Utføre spesifikke tester av risiko-basert vedlikeholdsmodell på et etablert datasett/parameter;
  • Foreslå og utføre eventuelle endringer i modellen.

Oppgaven knyttes til EU Horisont prosjektet "H2Glass" ved SINTEF Energi, se  .

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering (fortrinnsvis Python);
  • Operasjonsanalyse, Lineær Programmering;
  • Vedlikehold analyse.

Hovedveileder Marta Bucelli

Medveileder Chiara Caccamo

Slik søker du:

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Stillingene fylles fortløpende. Vi anbefaler deg derfor å søke tidlig.


Søk her

Søknadsfrist er 5. november kl 23.59. 


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi