Til hovedinnhold
Norsk English

GT-06 Datastrategi for energifleksible industrier

Analyser av datamodeller og integrasjon av Flex4fact-prosjektresultater med sikte på å bygge et «dataunivers» for industrifleksibilitet.

Kontaktperson

Motivasjon og relevans

Å oppfylle nasjonale og europeiske energiomstillingsmål vil gi et økende behov for fleksibilitet for å balansere varierende produksjon fra fornybare energikilder. Industrisektoren, som en av de største energiforbrukerne, har et stort sett uutnyttet potensial for fleksibilitet.

Økt fleksibilitet i industrielle produksjonsprosesser, kombinert med energiforsyning og lagringsteknologi på stedet, kan gi nye muligheter for å forbedre bærekraften til industristeder og bidra til å integrere flere fornybare energikilder i kraftnettet.

Bakgrunn

Det er imidlertid fortsatt noen utfordringer som må løses: verktøy må utvikles for bedre integrasjon av energilagringsløsninger og fornybare energikilder i industrielle miljøer. Det må også utvikles løsninger for å knytte sammen industri, lokalsamfunn og energimarkeder som helhet, slik at nye forretningsmodeller kan realiseres.

FLEX4FACT-prosjektet (F4F) har som mål å utvikle et ende-til-ende-økosystem for å muliggjøre produksjonsfleksibilitet i industrien og møte forutsetninger for nødvendig energiomstilling i energiintensive industrisektorer. Fleksibilitet i produksjonsprosessen kombinert med energiforsyning og lagringsteknologi på stedet gir nye muligheter for å forbedre industriell bærekraft.

F4F utvikler en plattform med mikrotjenester/løsninger for å omgjøre rigide produksjonsprosesser til fleksible, som et verktøy for den grønne omstillingen.

Målet med denne sommerjobboppgaven er å muliggjøre en helhetlig forståelse av de relevante datamodelleringsaktivitetene som kreves for å skalere og generalisere F4F-løsninger og definere en vei for et "dataunivers" for industriell energifleksibilitet.

Arbeidet vil innebære

  1. en studie av det siste innen datamodellering for energifleksibilitetsapplikasjoner: tilgjengelige åpne standarder, semantiske modeller, ontologier for deres utforming, etc. (f.eks. SAREF, OpenADR, EFI, USEF)
  2. analyse av datasettene tilgjengelig fra F4F

Forutsetninger

  • Det er en forutsetning at studenten har erfaring med programmering.
  • Det er en fordel at studenten har kjennskap til, eller evne til å sette seg inn i, Python.
  • Det er en fordel om studenten liker å tenke på design og struktur.

Veileder Chiara Caccamo

Slik søker du:

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Stillingene fylles fortløpende. Vi anbefaler deg derfor å søke tidlig.


Søk her

Søknadsfrist er 5. november kl 23.59. 


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi