Til hovedinnhold
Norsk English

GT-02 Kompakte bunnsykler for kombinert kraft- og varmeproduksjon

Dynamiske analyse og prosessregulering av kompakte bunnsykler for kombinert kraft- og varmeproduksjon

Kontaktperson

Motivasjon og relevans

Norsk olje- og gassektor er blant de med lavest karbonavtrykk i verden, men er likevel ansvarlig for en stor andel av Norges totale CO₂-utslipp. Kraftproduksjon til havs foregår hovedsakelig ved forbrenning av naturgass i gassturbiner. Disse turbinene er hovedkilden til CO₂- utslipp fra norsk olje- og gassvirksomhet. Samtidig har gassturbinene mange fordeler, blant annet at naturgass allerede er tilgjengelig offshore, at turbinene er pålitelig, og at de kan respondere raskt på varierende effektbehov. Det er viktig å utvikle alternative kraftgenereringskonsepter for lavkarbonkraftproduksjon som kan installeres i nær fremtid.

Bakgrunn

Effektiviteten i offshore kraftproduksjon kan forbedres betydelig ved å utnytte restvarmen i eksosen fra gassturbinene. Dette kan gjøres ved å installere en bunnsyklus som trekker ut varme fra eksosgassen for å fordampe vann, og bruker vanndampen til å drive en dampturbin. En kombinert syklus (gassturbin + dampturbin) kan produsere mer kraft enn en gassturbin alene, og installasjon av kombinerte sykler vil derfor redusere naturgassforbruket og CO₂-utslippene fra offshore kraftproduksjon. Det er dessuten mulig å hente ut ytterligere restvarme fra dampen som har passert gjennom dampturbinen.

Kombinerte sykler er standard på land, men syklene er tunge og tar mye plass. Plassmangel på eksisterende plattformer er hovedårsaken til at kombinerte sykler enda ikke er i utbredt bruk offshore. Dette kan løses ved å utvikle og installere bunnsykler med mer kompakte varmevekslere for fordampingsprosessen, siden varmeveksleren er den største og tyngste komponenten i en bunnsyklus.

Det reduserte volumet til kompakte varmevekslere har en stor betydning for den dynamiske responsen til systemet som helhet. Samtidig er robustheten og påliteligheten til dette effektiviserte kraft -og varmeproduksjonssystemet selvfølgelig av største betydning. I SINTEF Energi har vi studert dette systemet i en rekke prosjekter, hvor vi blant annet har utviklet en detaljert dynamisk modell.

Oppgave

Arbeidet knyttes til tuning av (PID-)regulatorer, simulering av forskjellige driftsforstyrrelser, samt mulig videreutvikling av vår dynamiske bunnsyklusmodell. Kandidaten forventes å sette seg inn i hvordan modellen fungerer, gjøre eventuelle endringer i modellen og utføre tester. Arbeidet kan også videreføres hvis ønskelig i en prosjekt- eller masteroppgave, hvis ønskelig.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i modell for varm og kraftproduksjon (allerede utviklet i Dymola)
  • «Fine-tuning» av PID-regulatorer
  • Utføre eventuelle påkrevde endringer i modell
  • Simulere forskjellige forstyrrelser

Oppgaven knyttes til prosjektet "LowEmission" ved SINTEF Energi.

Relevante publikasjoner:

Forutsetninger

Det er en fordel at kandidaten har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Prosessregulering
  • Modellering og simulering (fortrinnsvis Dymola)
  • Energi- og prosessteknikk

Hovedveileder Adriana Reyes Lua

Medveileder Rubén M. Montañés

Slik søker du:

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Stillingene fylles fortløpende. Vi anbefaler deg derfor å søke tidlig.


Søk her

Søknadsfrist er 5. november kl 23.59. 


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi