Til hovedinnhold
Norsk English

ET-03 Tilstandskontroll av kabelskjøter for offshore vind

Ikke-destruktiv tilstandskontroll av høyspente kabelskjøter for offshore vind

Kontaktperson

Høyspent subseakabel forlegges på dreieskive.
Høyspent subseakabel forlegges på dreieskive.

Motivasjon og relevans

Kommende utbygginger av flytende vindkraft krever høyere spenninger og strømmer i subsea kabler og konnektorer. Det er behov for nye materialer og design for å lage kostnadseffektive løsninger. Målsettingen er at Norge skal bli en ledende nasjon innenfor havvind, med en industri som utvikler og bygger vindkraftløsninger i toppklasse. Innen 2040 er planen å tildele arealer med potensial for 30 GW havvindproduksjon på norsk sokkel.

Bakgrunn

Såkalte "våte" kabeldesign er kabler uten en ytre metallisk barriere som hindrer vanninntrengning. Tradisjonelt inkluderer høyspente kabeldesign en ekstrudert ytre kappe av bly som er en perfekt forsegling av kritiske kabelkomponenter mot vann. Men bly blir om noen år forbudt å bruke (EU forbud), så enklere kabeldesign med isolasjonssystem som "tåler" vann er attraktive. Dette gjelder også kabelutstyr som skjøter og termineringer.

Ved et havari av offshore undervanns høyspentkabler, må feilstedet kappes bort og kabelen repareres med en høyspent reparasjonsskjøt. Det er svært viktig å finne ut hvordan slike komponenter motstår fuktig miljø, da dette også vil bestemme hvilke design som må utvikles.

Oppgave

Arbeidet er av eksperimentell art og vil i hovedsak dreie seg om å gjennomføre elektriske tester i laboratoriet i et ferdig testoppsett. Høyspente undervanns kabelskjøter har på forhånd blitt påkjent forhøyet temperatur og ulik grad av fuktighet i laboratoriet. Disse skal karakteriseres ikke-destruktivt ved måling av elektriske delutladninger.

Det er en stor fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i problemstillingen ved å studere rapporter og relevant litteratur
  • Gjennomføre måling av elektriske delutladninger i laboratoriet
  • Delta i disseksjon av skjøter samt gjennomføre mikroskopiundersøkelser og/eller bruke andre materialkarakteriseringsteknikker
  • Skrive rapport

Oppgaven knyttes til forskningssenteret "NorthWind" ved SINTEF Energi.

Forutsetninger

  • Interesse for elkraftteknologi/fysikk/materialteknologi
  • Interesse for eksperimentelt arbeid

Hovedveileder Sverre Hvidsten

Medveiledere: Emre Kantar (SINTEF Energi) og Andreas Tyrberg (NKT)

Slik søker du:

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Stillingene fylles fortløpende. Vi anbefaler deg derfor å søke tidlig.


Søk her

Søknadsfrist er 5. november kl 23.59. 


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi