Til hovedinnhold
Norsk English

ET-02 Nye kabelmaterialer for offshore vind

Elektriske egenskaper til nye høyspente kabelmaterialer for offshore vind installasjoner

Kontaktperson

Høyspentkabel på trommel
Høyspentkabel på trommel

Motivasjon og relevans

Kommende utbygginger av flytende vindkraft krever høyere spenninger og strømmer i subsea kabler og koblere. Det er behov for nye materialer og design for å lage kostnadseffektive løsninger. Målsettingen er at Norge skal bli en ledende nasjon innenfor havvind, med en (kabel-) industri som utvikler og bygger vindkraftløsninger i toppklasse. Innen 2040 er planen å tildele arealer med potensial for 30 GW havvindproduksjon på norsk sokkel

Bakgrunn

Såkalte "våte" kabeldesign er kabler uten en ytre metallisk barriere som hindrer vanninntrengning. Tradisjonelt inkluderer høyspente kabeldesign en ekstrudert ytre kappe av bly som er en perfekt forsegling av kritiske kabelkomponenter mot vann. Bly blir om noen år forbudt å bruke (EU forbud), så enklere kabeldesign med isolasjonssystem som "tåler" vann er attraktive. I denne oppgaven er det spesielt ønskelig å øke kunnskapen om effekten av kombinasjonen av vann og elektrisk spenning (feltstyrke) på de dielektriske tapene til et høyspent isolasjonsmateriale. Denne informasjonen vil kunne brukes til blant annet å vurdere maksimalt spenningsnivå for dette materialet

Oppgave

Arbeidet er av eksperimentell art og vil i hovedsak dreie seg om å gjennomføre elektriske tester i laboratoriet i et ferdig testoppsett. Det kan også være aktuelt å produsere prøveobjekter samt å karakterisere for eksempel fuktnivå og andre materialparametere med avanserte teknikker. Det er en stor fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i problemstillingen ved å studere rapporter og relevant litteratur
  • Gjennomføre dielektriske tester på et høyspent kabelmateriale ved ulike temperaturer og fuktnivå
  • Skrive rapport

Oppgaven knyttes til det pågående forskningsprosjektet «FutureCaRe - Future Design of Subsea High Voltage AC Power Cables for Offshore Renewables» ved SINTEF Energi.

Forutsetninger

  • Interesse for elkraftteknologi/fysikk/materialteknologi
  • Interesse for eksperimentelt arbeid

Hovedveilder Sverre Hvidsten

Medveiledere: Knut Brede Liland (SINTEF Energi) og Karl Magnus Bengtsson (Nexans Norway)

Slik søker du:

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Stillingene fylles fortløpende. Vi anbefaler deg derfor å søke tidlig.


Søk her

Søknadsfrist er 5. november kl 23.59. 


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi