Til hovedinnhold
Norsk English

ES-07 Vindparkstyring

Modellering, simulering og styring av havvindpark

Kontaktperson

Motivasjon og relevans

Utbygging av vindkraft til havs kan bidra til å møte verdens økende energibehov og samtidig oppfylle målene for reduksjon av klimagassutslipp fra kraftproduksjon. Det er likevel mange utfordringer som må løses for å utnytte potensialet for miljøvennlig utvikling av offshore vindkraft. SINTEF Energi har en ledende posisjon innen forskning og utvikling av teknologi for offshore vindkraft og bidrar blant annet aktivt til å løse utfordringer relatert til nettintegrasjon, systemdynamikk, modellering og regulering.

Bakgrunn

Dagens vindparker blir styrt med at de lokale styringssystemene optimaliserer driften av hver enkelt turbin uten at aerodynamiske effekter mellom vindturbinene blir tatt med i betraktning. Når vindturbinene er plassert i nærheten av hverandre, som de vanligvis er i en vindpark for å utnytte plassen best mulig, kan de påvirke hverandre aerodynamisk. Denne aerodynamiske effekten endrer seg avhengig av bl.a. vindretning og vindhastighet. Sammen med den elektriske koblingen mellom vindturbinene avgjør aerodynamikken hvor mye kraft vindparken produserer til enhver tid. For å sikre stabil drift av det elektriske nettet i en framtid med mye fornybar energi må vindparkene i tillegg ta hensyn til nettkoblingskrav og muligens også tilby tjenester som er med på å støtte nettfrekvens. Når maksimal kraftproduksjon ikke er det eneste hovedmålet, kan andre driftsmål som redusert utmatting av utsatte deler som endelig forlenger levetida bli viktige. Vindparkstyring kan hjelpe med å oppnå og balansere disse målene.

Oppgave

Sommerforskeren kommer til å jobbe tett med forskerne i SINTEF i aktuelle prosjekt om vindparksyring. Arbeidet kan omfatte simulering og videreutvikling av en simuleringsmodell for en havvindpark hvor fokuset kan ligge på både aerodynamiske og elektriske fenomener. Videre kan oppgaven omfatte videreutvikling og testing av algoritmer til vindparkstyring som balanserer forskjellige driftsmål. Fokuset kan også ligge på avansert analyse av data fra reelle eller simulerte vindparker, både vindmålinger, kraftproduksjon og strukturelle belastninger kan være relevante variabler å undersøke her.

Den endelige oppgaven kan utformes etter bakgrunn og interessere av sommerforskeren. Det er en fordel om arbeidet kan bli videreført i en Masteroppgave.

De viktigste arbeidsoppgavene kan dermed være å:

  • Bli kjent med den eksisterende modellen
  • Utvide modellen med ny funksjonalitet og konfigurering av de ulike elementene
  • Utvikle eller forbedre en styringsalgoritme til vindparken
  • Gjennomføre simuleringer og analyse av ulike driftsscenarioer
  • Analysere data fra ekte vindparker

Oppgaven knyttes til relevante prosjektet om vindparkstyring ved SINTEF Energi.

Forutsetninger

Det er forventet at kandidaten har fulgt fag om modellering, reguleringsteknikk og/eller dataanalyse på universitetet, eller har tilsvarende bakgrunnskunnskap.

Det vil være en fordel om kandidaten har erfaring med programmering i Julia/Python og/eller Matlab.

Det legges opp til videreføring av sommerforskerprosjektet i prosjekt- og masteroppgave i samarbeid med NTNU.

Hovedveileder: Valentin Chabaud

Medveiledere: Spyridon Chapaloglou og Konstanze Kölle

Slik søker du:

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Stillingene fylles fortløpende. Vi anbefaler deg derfor å søke tidlig.


Søk her

Søknadsfrist er 5. november kl 23.59. 


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi