Til hovedinnhold

Geminisenter Batteri

Geminisenter Batteri

Geminisenter Batteri

Seniorforsker
986 67 654

Aktiviteten hos de deltagende instituttene dekker i hovedsak områdene materialutvikling og -produksjon, battericelleproduksjon og produksjonsprosesser samt integrasjon og styringssystemer (battery management systems).

NTNU IMA og SINTEF Industri har hatt et nært og godt samarbeid i mange år. Siden etableringen av forsking på Li-batteri for om lag 12 år siden, har de sammen bygd opp laboratorieskala infrastruktur for battericelleproduksjon og analyse og de er begge også partnere i FME MoZEES. Parallelt har det utviklet seg et miljø på "battery management", ladeinfrastruktur og integrasjon av batterier hos SINTEF Energi. Forskning på batteriteknologi er strategisk viktig for alle tre deltagende institutt. Ett av formålene med etablering av et Gemini-senter på batteri er å styrke eksisterende samarbeidet mellom NTNU og SINTEF samt å bygge nye relasjoner innen flere andre deler av verdikjeden.

Det er flere forskningsgrupper tilhørende på andre institutter hos både SINTEF og NTNU som har begynt å bygge kompetanse på batteriteknologi. Gjennom arbeidet i senteret vil også flere av disse miljøene inkluderes. Målrettet og strukturert samarbeid skal bidra til at SINTEF og NTNU etablerer seg som ledende miljøer i Europa og globalt på batteriforskning langs hele verdikjeden.

Gjennom et styrket samarbeid har vi også et mål om å muliggjøre et større nasjonalt initiativ i form av et forskningssenter av typen FME, SFI eller lignende.

Aktuelle samarbeidsområder

Hovedtyngden på samarbeidet mellom NTNU og SINTEF vil ligge på forskning og utvikling innen utvalgte deler av batteriverdikjeden:

  • Li-ion batterimaterialer (anoder, katoder, elektrolytter)
  • Alternativ batterikjemi
  • Celleproduksjon
  • Testing og levetidsanalyser
  • Integrasjon av batteri i mobile og stasjonære anvendelser
  • Gjenbruk (2nd life)

Det vil også være et visst fokus på etablering og videreutvikling av nasjonal infrastruktur.