Til hovedinnhold
Norsk English

Unngå byggskader med riktige vinduer

Veggfelt
Foto: SINTEF
Hvis du som boligeier skal skifte vinduer hjemme, eller du som prosjekterende skal sette krav til vinduer som skal inn i et større kontorbygg, får du her tips om trygge valg for å unngå fremtidige byggskader.

Det norske vindusmarkedet kjennetegnes av godt utvalg av ulike typer vinduer produsert i Norge og i utlandet. Den harde konkurransen har gjort at prisene for et vindu i dag ikke er høyere enn de vi hadde for fem år siden. Lave priser har gjort at enkelte produsenter tilbyr dårligere kvalitet, mens andre har gjennomført nødvendige effektiviseringstiltak i produksjonen samtidig som kvaliteten har økt. Det er altså stor forskjell på kvalitet og egnethet for bruk i norsk klima mellom vinduene som tilbys.

Varmeisolering

I norske forskrifter stilles det krav til varmeisolering, U-verdi, for vinduer. For nybygg skal det beregnes en gjennomsnittlig U-verdi for alle vinduer og dører i bygget. På bakgrunn av dette har alle norske og flere utenlandske produsenter begynt å oppgi U-verdi for vinduene de produserer. Men dessverre er det til dels store forskjeller i hvordan vindusprodusentene beregner U-verdiene som oppgis. Det er gunstig å oppnå en lav U-verdi, og da er det lett å gjøre fordelaktige valg ved beregningene, selv om disse ikke er i henhold til gjeldende standarder.

Hvis du som kunde får oppgitt ulik U-verdi på ganske like vinduer, så er det grunn til å etterspørre dokumentasjon på U-verdiberegningene fra en tredjepart. Det bør også stilles krav til varmeisolering for vinduer som skal brukes ved rehabilitering. Vinduer med tre lag glass gir mindre kaldras og høyere komfort på kalde vinterdager.

Klimamotstand

For at vinduer skal fungere som et klimaskille, må de være både luft- og regntette. De må også være sterke nok til å motstå kreftene i en vinterstorm. Kravet for å få selge vinduer i Norge, som i resten av Europa, er at vinduene skal være CE-merket. Men CE-merket er ikke et kvalitetsmerke. Minimumskravet for å CE-merke et vindu er at produsenten har et kvalitetssystem for sin produksjon samt at de oppgir oppnådd resultat ved prøving av en egenskap, for eksempel regntetthet.

En produsent kan oppgi at et vindu oppfyller regntetthetsklasse 0 i henhold til NS-EN 12211 og følgelig CE-merke produktet. Men regntetthetsklasse 0 betyr at vinduet var utett fra første lasttrinn ved prøving, og ikke vil være tett når det regner og blåser.

Vinduene skal også ha en god levetid. For trevinduer betyr dette at ramme- og karmprofilene må være utformet for å tillate drenering og uttørking av fukt. Byggforskserien 533.132 viser anbefalinger for utforming av trevindu.

Dagslys

Den viktigste funksjonen til et vindu er å la oss se ut, samt gi oss godt med dagslys. Dagslys-innslippet gjennom ruta bestemmes av dennes lystransmisjon. I jakten på lave U-verdier blir glassene produsert med belegg som skal hindre varmestråling. Disse beleggene påvirker også lystransmisjonen. Så her er det viktig å gjøre beregninger av krav til glassareal og nødvendig lystransmisjon for å sikre tilstrekkelig dagslys i alle rom for varig opphold.

Sikkerhet

Vinduer har også en viktig sikkerhetsfunksjon i norske bygninger. De kan fungere som rømningsvei hvis de er minst 0,5 m brede og 0,6 m høye med 1,5 m høyde og bredde i sum. Vinduene kan ha brannmostand for å hindre brannspredning. Vinduer med brannmotstand skal ha sertifikat fra godkjente sertifiseringsorganer, slik som SINTEF Byggforsk og SP Fire Research. Sertifikatene angir hvilke størrelser vinduene kan levers i.

I tillegg er det for store vinduer og vindusdører, slik som skyvedører, en rekkverksfunksjon i vinduene. Da kreves det at vinduet har sikkerhetsglass og at eventuelle barnesikringer skal oppfylle forskriftskrav til åpningsbredde og mekanisk styrke.

I tillegg kommer trygghetsaspektet inn. Det kan f.eks. være ønske om særlig innbruddsikring eller sikring mot hærverk som krever spesiell utforming av ruter, hengsler, vridere og vinduer.

Lydisolering

I og med at vinduet er en del av skillet mellom ute- og inneklima, er det også en avgjørende faktor for lydisoleringen. Med ulike utforminger av isolerruter og ramme/karm konstruksjon, oppnås ulike nivå av lydisolering. Valg av vindu må baseres på hvilke krav det ytre miljøet og bygningens bruk stiller til lydisolering.

Montering i vegg

Vinduet er en del av ytterveggen. Det må derfor monteres riktig for å gi minimale kuldebroer, samtidig som det sikres god luft- og regntetthet. Innfestingen må også fungere rent mekanisk, og man må f.eks. være klar over at vinduer av PVC og aluminium vil utvide seg ved høye temperaturer. Dette krever bruk av spesielle beslag ved innfesting til stendere. Gode løsninger for montering av vinduer i vegg er vist i Byggforskserien 523.701 og 523.702.

Vedlikehold

Ulike vindustyper stiller ulike krav til vedlikehold. Et trevindu som kommer ferdig malt fra fabrikk krever ikke like mye innsats til maling gjennom levetiden som ubehandlede vinduer. Dersom vinduet leveres med utvendig aluminiumskledning eller er laget av PVC, er det ikke behov for annet utvendig vedlikehold enn vasking. Dessuten vil vasking være mye enklere ved valg av ruter med belegg som gjør dem såkalt "selvvaskende".

Spør om dokumentasjon

For å gjøre trygge valg av vindu og unngå byggskader, er det viktig å sette opp en samlet liste over hvilke egenskaper vinduet skal ha. Denne listen danner utgangspunkt for å spørre leverandøren om dokumentasjon på at vinduene oppfyller kravene.

Den generelle anbefalingen er å etterspørre dokumentasjon som er utstedt av en tredjepart, altså ikke laget av vindusprodusenten selv. Det er en rekke dokumentasjons- og merkeordninger for vinduer. Tabellen viser hvilke egenskaper som Byggeteknisk forskrift stiller krav til, og hvordan ulike merkeordninger dekker ett eller flere av kravene. Merk at CE-merking ikke er påvirket av resultatet produktet oppnår ved testing, og ikke er en garanti for at vinduet er egnet til bruk i en norsk bygning.

I tillegg til de generelle forskriftskravene, kommer krav som utløses av det konkrete bygget som vinduene skal inn i, slik som lydisolering og brannmotstand. Derfor er det viktig å være klar over at det er vanskelig å finne vinduer som både har tilstrekkelig brannmotstand og lav U-verdi. Dette skyldes at brannmotstand krever bruk av flere lag glass. Det blir da ikke plass i vinduskarmen til minimum to gassfylte hulrom, som normalt trengs for å oppnå U-verdi under 1,0 W/m2K.

På samme måte er det vanskelig å finne godt lydisolerende vindu med lav U-verdi. Det er ikke mulig å ha vinduer med brannmotstand som også skal fungere som rømningsvei. Vinduer med brannmotstand skal bare kunne åpnes for vedlikehold.

Referanser:

Byggforskserien 533.132 Vinduer av Tre

Byggforskserien 523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk

Byggforskserien 523.702 Innsetting av vindu i mur- og betongvegger

 

 

 

Kontaktperson