Til hovedinnhold
Norsk English

Universell utforming av flislagte gulv

Ledelinjer i avgangshallen på Moss lufthavn Rygge. Foto: Arne Nesje
Byggteknisk forskrift (TEK) stiller krav om universell utforming i og utenfor arbeids- og publikumsbygninger. Gangarealer ute og inne skal dermed utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke arealene uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

Fliser på gulvet gir mange muligheter for å skape visuelle kontraster og taktile ledelinjer som gjør det lettere for blinde og svaksynte å orientere seg i lokalene.

Alt om flislegging

Slik utformes ledelinjer

En ledelinje er en sammenhengende ganglinje som svaksynte kan se og blinde kan følge. Ledelinjer skal alltid ligge som rette linjer, og retningsforandringer bør være rettvinklede.
Retningsendringer, kryss og steder som krever at man stopper, bør markeres med en endring av teksturen på overflaten.

En viktig del av utformingen av ledelinjer er bruk av kontrastfarger. Det kan være mørk farge på lys flate eller lys farge på mørk flate. Kontrastfarger og bruk av forskjellige mønstre i ledelinjer gir også et flislagt gulv en arkitektonisk og estetisk kvalitet.

En taktil ledelinje har en overflate hvor man ved berøring merker forskjell i forhold til resten av gulvet. Det kan være knaster, riller eller forhøyninger som man kjenner gjennom skosålene eller ved bruk av stokk. Taktile ledelinjer bør også være uthevet med kontrastfarger.
Brukes kun én ledelinje, bør den være minst 100 mm bred. Ledelinja skal ha strukturforskjell i overflaten, og vi anbefaler at taktile ledelinjer har høydeforskjell på 3−5 mm og tydelig fargekontrast.

Oppmerksomhetsfelt

Et oppmerksomhetsfelt er en del av ledelinja som markerer:

  • et viktig punkt, for eksempel skranke, oppslagstavle, automater eller heis
  • gangkryss eller sted hvor ledelinjer endrer retning
  • oppstart og avslutning av ledelinjer

Proffenes oppslagsverk

Du kan lese mer om planlegging, utførelse og materialer for flislegging i boka Alt om flislegging.

Alt om flislegging bygger på løsninger fra Byggforskserien, erfaringer fra SINTEFs rådgivningsvirksomhet og innspill fra Byggkeramikkforeningen. Boka er et oppslagsverk for arkitekter, rådgivere, entreprenører, håndverkere og selvbyggere. Den kan også være et nyttig verktøy for byggherrer og FDV-ansvarlige, og ikke minst for studenter og elever i videregående skole.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson