Til hovedinnhold
Norsk English

Overgang mellom fasade av sandwichelement og kompakt tak

Eksempel på overgang mellom fasade av sandwichelementer og plassbygd, isolert stålplatetak Figuren viser overgang mot byggets langside. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk
Eksempel på overgang mellom fasade av sandwichelementer og plassbygd, isolert stålplatetak. Figuren viser overgang mot byggets langside. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk
Overgangen mellom fasade av stålelementer og tak er en skadeutsatt bygningsdel. I denne artikkelen deler vi råd om hvordan man prosjekterer og bygger for å unngå skader.

En utfordring med overgangen mellom yttervegg og tak har vært at sandwichelementer av stål utvider seg forskjellig på innvendig og utvendig side ved vekslende vind og soloppvarming. Det resulterer i at elementene krummer seg. Produktstandarden EN 14509 tillater en maksimal deformasjon på L/100. Dette medfører en maksimal tillatt deformasjon på 60 mm for en typisk spennvidde på 6 m. Det er så store bevegelser at man må ta spesielle hensyn ved valg av løsninger.

Mange aktører - hvem har ansvaret for komplett leveranse?

Vanligvis er flere aktører involvert i planlegging, levering og montering. Én aktør må imidlertid ha et overordnet ansvar, og se til at planlegging, leveranser og montering er samordnet og i overensstemmelse med forutsetningene. Ansvarlig prosjekterende må avklare hvilke aktører som har ansvar for hva:

 • totalentreprenør, rådgivende ingeniør bygg (RIB) og arkitekt
 • leverandør av sandwichelementer og bærende profilerte takplater/takelementer
 • montører av sandwichelementer og bærende profilerte takplater/takelementer
 • taktekker som leverer og monterer dampsperre isolasjon og taktekning
 • blikkenslager som leverer og monterer parapetbeslag og eventuelt andre overgangsbeslag

Slik sikrer du en vellykket løsning

I planleggingsfasen må man gjøre følgende for å få til en vellykket løsning:

 • Finne forventet utbøyning på grunnlag av elementtykkelse, lengde, type kjernemateriale og maksimal temperaturforskjell inne/ute
 • Avklare ansvar for å levere og utføre alle nødvendige understøttelser, overgangsbeslag og sammenføyninger
 • Utføre nødvendige (midlertidige og permanente) tildekninger av værutsatte og ubeskyttede kanter på sandwichelementer
 • Isolere og tette fuger mellom elementskjøter, også forbi taket og opp i parapeten
 • Se til at dampsperra blir ført forbi overgangen og avsluttet/festet på en måte som tilfredsstiller kravene til damp- og lufttetthet
 • Isolere overgangen mellom tak og yttervegg slik at isolasjonen kan følge sandwichelementets bevegelser uten å skape kuldebroer og kondens
 • Utføre taktekningen på en måte som begrenser omfanget av folder på taket som kan gjøre avrenningen fra taket vanskelig
 • Avklare hvordan takbelegget skal festes til sandwichelementet
 • Se til at løsningen slik den er utført tilfredsstiller krav til materialbruk og tetthet mht. brannkrav

Noen ganger går det ikke som det skal


Denne parapeten er ikke klar for inntekking. Foto: Protan

Bildet viser en ufullstendig utførelse av sprang og skjøter mellom elementer i yttervegg på tidspunktet hvor taktekkeren startet.

Uferdig løsning kan gi:

 • utettheter med tanke på mulige framtidig luft- og vannlekkasjer
 • usikkerhet om løsningen tilfredsstiller viktige brannkrav
 • manglende tildekking av toppen
 • manglende isolering i elementskjøter

Kuldebroer som stålplaten i sandwichelementet, T-stål eller manglende isolering i skjøter må brytes.

Løsning:
Totalentreprenør må fordele ansvar og se til at nødvendig fuging, isolering, tetting og andre kompletteringer som tildekking mot nedfukting fra regn eller snø i byggeperioden blir gjort til rett tid.

Les mer

Byggforskserien inneholder over 700 anvisninger for prosjektering, bygging og forvaltning av bygninger.

...

Kontaktperson