Til hovedinnhold
Norsk English

Komponenter i våtrom må passe sammen

Bildet viser skade som følge av komponenter som ikke passer sammen
Venstre: Rørmansjett med påført påstrykningsmembran. Rørmansjetten har sprukket som følge av at den ikke passer til rørdimensjonen. Høyre: Påstrykningsmembran som ikke hefter på våtromsplate ved vannbelastning. Foto: SINTEF
SINTEF har lang erfaring med å teste ulike komponenter for våtrom. I flere tilfeller har det oppstått lekkasjer som følge av at komponentene i tettesystemet ikke passer sammen, selv om alle komponentene er dokumentert hver for seg.

I denne artikkelen omtaler vi tettesystemer bestående av:
1. Rørmansjetter for tetting rundt avløpsrør
2. Skjøtesystem for våtromsplater
Produktene i slike systemer skal passe sammen og gi et tett våtrom når de er brukt på riktig måte.

Rørmansjett som sprekker

Bildet til venstre viser en sprukket rørmansjett for tetting rundt avløpsrør. Mansjettens oppgave er å lage en vanntett forbindelse mellom gulvmembran og rør, slik at vann ikke kan trenge inn i konstruksjonen. I laboratorietesten sprakk mansjetten allerede etter seks døgn i romtemperatur, før prøving med vann. Bruddet skyldtes for liten lysåpning på mansjetten, som var merket for rør med diameter 75 til 110 mm. I denne testen var rørdiameteren 110 mm, helt i ytterkant av bruksområdet for mansjetten. Gummimaterialet tålte altså ikke den strekkbelastningen det var merket for. Svakheten ble heldigvis oppdaget før produktet ble markedsført.

Sannsynligvis finnes det mange installasjoner i Norge med dårlig samsvar mellom mansjettens lysåpning og rørdiameteren. Vanlige dimensjoner på avløpsrør er 75 og 110 mm. Universalmansjetter som skal dekke begge dimensjoner, kan lett føre til vannlekkasjer. På 75 mm rør blir lysåpningen ofte for stor og dermed blir forbindelsen til røret ikke tett, og på 110 mm rør blir det for trangt med oppsprekking av mansjetten som resultat.

Manglende vedheft mellom membran og våtromsplate

Bildet til høyre viser et skjøtebånd mellom to våtromsplater. Under og over skjøtebåndet er det påført påstrykningsmembran. Skjøtebåndet og påstrykningsmembranen skal sørge for at vann ikke kan trenge inn i skjøten mellom platene og videre inn i konstruksjonen. For at systemet skal være vanntett, må det være god vedheft mellom våtromsplate og påstrykningsmembran. Som vist på bilde 2 er vedheften i dette tilfellet for dårlig. Det har oppstått et kapillært vannsug mellom plate og membran. Membranen har løsnet fra våtromsplaten, og vannet har trukket fram til skjøten mellom platene. Årsaken til i lekkasjen skyldes manglende samvirke mellom våtromsplaten og membranen. En annen plate eller membran kunne gitt et bedre resultat. Det er først etter prøving med vann man vil oppdage denne typen manglende samvirke.

Obligatorisk produktdokumentasjon

Enkeltkomponenter som er omfattet av en harmonisert europeisk produktstandard skal ha ytelseserklæring og CE-merking. For noen produkttyper krever også produktstandarden et CPR-sertifikat for produksjonskontroll og/eller produktegenskaper. Dette følger av den europeiske byggevareforordningen som er tatt inn i norsk lovverk gjennom DOK-forskriften. Byggevareforordningen sikrer dermed at produkter dokumenteres på samme måte i alle EU- og EØS-land.

Tester hele systemet

Vi anbefaler at våtromssystemer testes som en helhet, slik at man er sikker på at komponentene i systemet passer sammen og gir god tetthet. Våtromssystemer med SINTEF Teknisk Godkjenning er alltid testet som et komplett system. Dersom systemet er godkjent og montert i henhold til monteringsanvisningen, kan du være trygg på at komponentene passer sammen og gir påkrevd tetthet.

Det er selvfølgelig ingen automatikk i at systemer med SINTEF Teknisk Godkjenning blir tette når de monteres. For å få tette våtrom kreves det kompetente fagfolk som gjør en god jobb. Men selv gode fagfolk kan ikke få dårlige systemer til å bli tette dersom materialene ikke passer sammen.

Les mer om produktdokumentasjon av byggevarer på SINTEF Certification

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson