Til hovedinnhold

The Norwegian Ccs Research Centre: Industry-Driven Innovation for Fast-Track Ccs Deployment

The Norwegian Ccs Research Centre: Industry-Driven Innovation for Fast-Track Ccs Deployment

Kategori
Tidsskriftspublikasjon
Språk
Engelsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Energi AS / Gassteknologi
  • SINTEF Industri / Prosessteknologi
  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner
År
2019
Publisert i
SSRN