Til hovedinnhold
Norsk English

Partow Pakdel Henriksen

Senior forretningsutvikler

Leder strategisk satsing om nyskapning og kommersialisering i SINTEF Community. Har vært forskningssjef i SINTEF Community, for Oslo avdelingen med full drift og personelt ansvar.
Har vært forskningsleder i SINTEF industri i 10 år, og har bidratt i lederteamet av FME-NCCS og -BIGCCS, med fokus på CO2 fangst og lagring.
Har jobber i ABB Miljø og ALSTOM Norway, og bidratt med utvikling av luftrenseanlegg for kraftverk og industri.
Har vært første amanuensis ved SUNY, Syracuse, USA.

Utdanning

Ph.D., Chemical Engineering, Illinois Institute of Technology, Chicago, IL, USA. 1994.

B.S., Chemical Engineering, Sharif University of Technology, Teheran, Iran. 1989.

Kompetanse og fagområder

Forskning, utvikling og innovasjon, Ledelse, lav utslipp bygg og nabolag, sirkulær økonomi, H2 teknologi (brenselseller, elektrolyser, reformering), membranteknologi (hybrid, uorganisk og metallbaserte membraner), Luft rensesystemer (separasjon av CO2, H2S, SO2, NOx, dioksin, og HF), gass sorpsjon.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/partow-pakdel-henriksen-18238861/

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Børrestuveien 3
Oslo