Til hovedinnhold

Kongens dyr raper for klima

Kongens dyr raper for klima

Kategori
Populærvitenskapelig artikkel
Sammendrag
Forskere vil lage grønn varme av drivhusgass fra kuas vom – med
Bygdøy kongsgård som mulig testarena. Det kan gi Norge klimagevinster som tilsvarer varig parkering av 140.000 dieselbiler.
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 294857
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi