Til hovedinnhold

Utvikling av beste praksis for pumping av pelagisk fisk

Utvikling av beste praksis for pumping av pelagisk fisk

Kategori
Rapport
Sammendrag
Hensikten med prosjektet har vært å klarlegge og komme med anbefalinger for forbedringsområder for pumping- og overpumping av makrell basert på tidligere gjennomførte prosjekter, tilgjengelig litteratur og følgende aktiviteter.

• Laboriatorieforsøk for å relatere slag- og klemskader (målt i trykk og g­krefter) til kjøttkvalitet hos fisk.

• Gjennomføre et overpumpingstokt for å undersøke hvorvidt det kan registreres forskjeller i kjøttkvalitet hos makrell ved overpumping og direktepumping av makrell, og å korrelere resultatene mot sensorfiskenes målinger.

• Sammenligne effekten av ulike pumpesystemer på kvaliteten av fangstprøver av ringnotfangstet makrell.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
År
2017
Forlag
SINTEF Ocean
ISBN
978-82-7174-275-1