Til hovedinnhold
Norsk English

Svikter samfunnsansvar

Sammendrag

Forfatter: SOLVEIG OSBORG OSE, SILJE HAUS-REVE OG SILJE L. KASPERSEN

Samfunnsansvar er mer enn festtaler, IA-avtalen er mer enn sykefravær og storbedrifter som Bravida har ansvar for mer enn egen lønnsomhet.


Oppsigelse av IA-avtalen vil bremse inte-greringsarbeidet, skriver forskerne Solveig Osborg Ose, Silje Haus-Reve og Silje L. Kaspersen.Bravida har ifølge DN 3. november bestemt seg for å droppe IA-avtalen, avtalen om inkluderende arbeidsliv, med begrunnelse i at kostnaden er større enn gevinsten ved å være IA-virksomhet.

Gevinsten de forventet, var redusert sykefravær. Bravida, og kanskje andre virksomheter, glemmer dermed at IA er noe mer enn sykefraværsarbeid. IA-avtalens overordnede mål er "å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet".

Virksomhetene forplikter seg for eksempel til "å arbeide aktivt for at enkeltvirksomheter stiller opplærings- og arbeidstreningsplasser til rådighet for personer som ikke har et arbeidsforhold og personer som har redusert arbeids- og funksjonsevne".

Det handler derfor om noe mer enn å oppnå redusert sykefravær i egen virksomhet.

...

At folk ekskluderes fra arbeidslivet, påfører samfunnet store ressurstap, i form av både tapt arbeidskraft og høye trygdeutgifter. Dersom ikke store virksomheter som Bravida går foran som gode eksempler og bidrar til å utvikle IA-arbeidet i det de mener er riktig retning, kan det bli vanskelig å få mindre virksomheter til å ta sitt ansvar for å unngå utstøting og gjøre plass for dem som ikke alltid kan yte 100 prosent.

Kategori

Intervju

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

Dato

08.11.2011

År

2011

Vis denne publikasjonen hos Cristin