Til hovedinnhold
Norsk English

Variasjon i kvalitet og holdbarhet for refreshprodukter av torsk - "Refreshed"

Sammendrag

Refreshed produkter, dvs. produkter som blir fryst, for deretter å tines og presenteres "refreshed" til forbruker, er et segment i vekst. I denne studien er det undersøkt hvilken effekt frysing og tining, samt kjølelagring etter opptining har på kvalitet og lagringsstabilitet for vakuumpakkede torskeloins. Resultatene viste at de største forskjellene mellom refresh-kjedene og den kjølte kjeden var knyttet til et høyere drypptap og endringer i tekstur for refresh-produktene. Resultatene viste videre at råvarekvaliteten har stor betydning for lagringsstabilitet og holdbarhet. Basert på resultatene fra forsøket anbefales en holdbarhet etter opptining for refershed torskeloins pakket i vakuum på opptil 10 dager dersom råvarekvaliteten er god. Dersom det benyttes råvarer som har vært islagret før foredling og innfrysing, bør holdbarheten justeres ned tilsvarende.

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 901596

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • Ukjent

År

2022

Forlag

SINTEF Ocean AS

ISBN

978-82-14-07563-2

Vis denne publikasjonen hos Cristin