Til hovedinnhold
Norsk English

Følgeevaluering av omleggingen fra prosjekt "Raskere tilbake" til drift av Helse og arbeid-tilbud i spesialisthelsetjenesten

Sammendrag

Dette er sluttrapporten i den forskningsbaserte følgeevalueringen av omleggingen fra "Raskere tilbake" til Helse og arbeid, som SINTEF og NTNU har gjennomført på oppdrag fra de fire regionale helseforetakene, under ledelse av Helse Sør-Øst RHF. Evalueringen har pågått fra desember 2018 til desember 2021, og bygger på et omfattende empirisk materiale bestående av både registerdata, spørreskjemaundersøkelse i to runder og intervju med en rekke aktører hvert av årene. Det overordnede målet med følgeevalueringen har vært å studere omleggingen av "Raskere tilbake"-ordningen og hvilke konsekvenser omleggingen har hatt på system-, tjeneste- og pasientnivå.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse
  • SINTEF AS

År

2022

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2022:00168

ISBN

978-82-14-07544-1

Vis denne publikasjonen hos Cristin