Til hovedinnhold
Norsk English

Oppfølgingsstudie av sykepleierne gjennom Covid-19 pandemien

Sammendrag

Rapporten inneholder resultater fra to spørreundersøkelser som er besvart av et utvalg på
11318 sykepleiere i september 2020 og i september 2021. Resultatene viser at helse‐ og
omsorgstjenestene har stort potensial for å øke ansattinvolveringen gjennom økt
samarbeid med tillitsvalgte og verneombud, både i pandemirelatert arbeid, men også
generelt. Tjenestene har også et stort potensial for forbedringer i HMS‐arbeidet. Selv om
smittevern gjennom pandemien i økende grad har blitt inkludert i det systematiske HMSarbeidet,
er det mye mer som må gjøres for å unngå overbelastning på de ansatte.
Overbelastning gir økt risiko for sykefravær, og høyere sykefravær øker risikoen for
overbelastning blant de øvrige ansatte. Vi finner at symptomer på Covid‐19 er årsak til
mye av korttidssykefraværet og at muskel‐skjelettlidelser, utslitthet av jobb, søvnløshet
og belastningslidelser er årsak til mye av langtidsfraværet. Resultatene viser en tydelig
sammenheng mellom høyere akkumulert belastning gjennom pandemien og svakt vurdert
HMS‐arbeid. Vi finner også at det er systematisk høyere andel sykepleiere som vurderer å
slutte i helse‐ og omsorgstjenestene blant de som vurderer at HMS‐arbeidet på egen
arbeidsplass har svak kvalitet målt med ulike indikatorer.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2021

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2021:01311

ISBN

978-82-14-07691-2

Vis denne publikasjonen hos Cristin