Til hovedinnhold
Norsk English

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2021: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene

Sammendrag

Våren 2021 var landets kommuner fortsatt preget av pandemisituasjonen og det var stor usikkerhet
rundt smitteutviklingen. Det er derfor naturlig at ikke alle kommuner har kunnet prioritere
rapporteringen i år, og totalt var det 24 kommuner/bydeler som ikke rapporterte og ytterligere 10
kommuner har kun fylt ut et minimum av skjemaet ved å bekrefte årsverkene som ligger inne i systemet
fra forrige rapportering. Det er 338 kommuner/bydeler som har fullført hele eller nesten hele
rapporteringen og inkludert de 10 kommunene som har bekreftet årsverkene, gir dette en dekning på
93,5 prosent. For de 24 kommunene/bydelene som ikke har rapportert, har vi brukt 2020‐tall.
Fra 2020 til 2021 finner vi en økning på 1,3 prosent i årsverkene til kommunalt psykisk helse‐ og
rusarbeid nasjonalt, fordelt på 1 prosents økning i tjenester og tiltak til voksne og 2,7 prosent økning i
tjenester og tiltak til barn og unge.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2021

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2021:01257

ISBN

978-82-14-07719-3

Vis denne publikasjonen hos Cristin