Til hovedinnhold
Norsk English

Pakkeforløp for psykisk helse og rus – brukere, pårørende og fagfolks erfaringer

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse
  • Ukjent
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

År

2021

Publisert i

SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)

Vis denne publikasjonen hos Cristin