Til hovedinnhold
Norsk English

Framskrivinger Helsefellesskap Helse Stavanger

Sammendrag

Dette er andre prosjektrapport fra utredningsoppdraget Sintef har gjennomført på oppdrag fra Helsefellesskap Helse Stavanger. Rapporten presenterer framskrivinger av pasienter/brukere og aktivitet for sykehus og kommuner i helsefellesskapet fra 2017-2019 til 2035. Framskrivingene som fremlegges illustrerer mulige utviklingsbaner under gitte forutsetninger og basert på dagens situasjon.
Rapporten estimerer justeringer i framskrivingene fra ren befolkningsframskriving med konstante brukerrater til også å ta høyde for utvikling i epidemiologi, overføring av oppgaver og effektivisering.
Det forventes en særlig befolkningsvekst i de eldste aldersgruppene, og dermed sterk vekst i tjenester som har eldre pasienter/brukere.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2021

Forlag

SINTEF Digital

Hefte nr.

2021:00906

ISBN

9788214076523

Vis denne publikasjonen hos Cristin