Til hovedinnhold
Norsk English

Slik bør ein planlegge framtidas aktive distribusjonsnett

Sammendrag

I takt med utfordringane knytt til økt elektrifisering blir såkalla aktive tiltak som bruk av batteri eller andre fleksible ressursar stadig meir diskutert som alternativ til tradisjonelle tiltak som nettforsterking. Nettforsterkning kan vere ganske kostbart, og den tradisjonelle måten å planlegge nett er lite tilpassa utfordringane og moglegheitene i dagens og framtidas distribusjonsnett. Vi i forskingssenteret CINELDI har derfor føreslått eit nytt rammeverk for nettplanlegging av aktive distribusjonsnett som gjer det mogleg å rekne på aktive tiltak og vurdere dei opp mot tradisjonelle (passive) tiltak som nettforsterking.

I dette blogg-innlegget fortel vi om korleis vi har testa det nye rammeverket og vist korleis det kan gje betre avgjerder og løysingar i nettplanlegginga. Gjennom demonstrasjonen har vi også identifisert behov for nye metodar og ny kunnskap som kan brukast som del av rammeverket for å planlegge framtidas distribusjonsnett.

Kategori

Nettsider (opplysningsmateriale)

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 257626

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

År

2020

Vis denne publikasjonen hos Cristin