Til hovedinnhold
Norsk English

Levendetransport av sjøkreps

Sammendrag

Det er et stort potensial for økt eksport av Norsk sjømat, og kanskje spesielt levendetransport av sjøkreps. På få år har verdien på eksport av sjøkreps nesten tredoblet seg fra 10 millioner kroner i 2017 til 26 millioner i 2019. Stor etterspørsel i det internasjonale markedet tyder på at denne trenden vil fortsette også i årene som kommer. SINTEF Ocean har i de siste årene ledet flere prosjekter rettet mot sjøkreps. Et av disse har rettet seg mot ønsket fra industrien om å transportere levende kreps over lengre avstander for å nå mer lukrative markeder.

Kategori

Nettsider (opplysningsmateriale)

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2020

Vis denne publikasjonen hos Cristin