Til hovedinnhold

Oxidation study of porous metal substrates for metal supported proton ceramic electrolyzer cells

Oxidation study of porous metal substrates for metal supported proton ceramic electrolyzer cells

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Oppdragsgiver
  • Research Council of Norway (RCN) / 268010
  • Research Council of Norway (RCN) / 228819
Språk
Engelsk
Institusjon(er)
  • Universitetet i Oslo
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
År
Publisert i
Corrosion Science
ISSN
0010-938X
Forlag
Pergamon Press
Årgang
164