Til hovedinnhold

Structural and Hydrodynamic Aspects of Steel Lazy Wave Riser in Deepwate

Structural and Hydrodynamic Aspects of Steel Lazy Wave Riser in Deepwate

Kategori
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Energi og transport
År
Publisert i
Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering
ISSN
0892-7219
Årgang
142
Hefte nr.
2