Til hovedinnhold
Norsk English

Decao Yin

Seniorforsker

Jeg er seniorforsker ved SINTEF Ocean. Forskningen min fokuserer på å bruke både numeriske og eksperimentelle metoder for å få innsikt i virvelinduserte vibrasjoner/bevegelser av marine strukturer. Jeg er spesielt interessert i fullskalaeksperimenter og dataanalyse av VIV og VIM. Nylig er arbeidet mitt fokus på virvelinduserte bevegelser til flytende havvindmøller.

Utdanning

PhD in Marine Technology (2013), Norwegian University of Science and Technology
MEng in Design and Construction of Naval Architecture and Ocean Structure (2008), Shanghai Jiao Tong University
BEng in Naval Architecture and Ocean Engineering (2005), Dalian University of Technology

Kompetanse og fagområder

Hydrodynamisk modelltesting
Numerisk simulering
Lab/felt målt data analyse
Vortex-induced vibrations/motions (VIV/VIM)

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/decaoyin/

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-1254-637X

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Jonsvannsveien 82
Trondheim