Til hovedinnhold

En sikker investering for framtiden(?) Etterevaluering av Jernbaneverkets utbygging av togradiosystemet GSM-R

En sikker investering for framtiden(?) Etterevaluering av Jernbaneverkets utbygging av togradiosystemet GSM-R

Kategori
Rapport
Sammendrag
Rapporten gjør en etterevaluering av en investering på 1,7 milliarder (løpende kroner) i nytt togradiosystem (GSM-R) i Norge i perioden 2003-2008. Kriteriene er produktivitet i utbyggingsfasen, effekter av investeringen (måloppnåelse), ytterligere virkninger, fortsatt relevans, løsningens levedyktighet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
Da investeringen ble gjort, var den internasjonalt omforente GSM-R-standarden ti år gam-mel, en anselig alder innen mobiltelefoniens verden. Løsningen ville tilfredsstille behovene for talekommunikasjon og datatransport i lang tid, men den ville først komme til sin fulle rett med ytterligere investering i et signal- og togframføringssystem (kalt ERTMS) som så vidt er påbegynt installert nå, ytterligere ti år senere. Altså var det en investering for framtiden – med en teknologi som blir foreldet i øvrige samfunnssektorer lenge før den gir full uttelling i jernbanen. Nye standarder er under utvikling.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
År
Forlag
SINTEF Digital
Hefte nr.
2019:01389
ISBN
978-82-14-06236-6