Til hovedinnhold

Technical and environmental viability of a European CO2 EOR system

Technical and environmental viability of a European CO2 EOR system

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Oppdragsgiver
  • EEA - The Agreement on the European Economic Area / 234830
  • Norwegian Institute for Air Research / 114038
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • NILU - Norsk institutt for luftforskning
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • Politechnika Śląska w Gliwicach
  • SINTEF Industri / Prosessteknologi
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
År
Publisert i
International Journal of Greenhouse Gas Control
ISSN
1750-5836
Forlag
Elsevier
Årgang
92