Til hovedinnhold
Norsk English

Anette Mathisen

Seniorforsker

Har jobbet i SINTEF siden 2017, etter at Tel-Tek ble en del av SINTEF (jobbet i Tel-Tek siden 2007). Hoveddelen av arbeidet består av å gjennomføre tekno-økonomiske analyser (TØA) som dekker omfangsanalyser, prosesssimuleringer og kostnadsestimering. Lenge har fokuset ligget på prosjekter som omhandler CCS (karbonfangst og lagring) fra industri. Det er fortsatt mye spennende som skjer innenfor dette feltet, men jobber etter hvert mot en rekke forskjellige prosesser.

Utdanning

PhD i flerfasestrømning fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet/Universitet i Sørøst-Norge, MSc i prosessteknologi fra Universitet i Sørøst-Norge

Kompetanse og fagområder

Prosjektledelse
Tekno-økonomiske analyser
Prosessdesign
Industriell fangst av CO2 og CO2-transport

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsparken, Hydrovegen 67
Porsgrunn