Til hovedinnhold
Norsk English

CO2LOS - CO2 Skipstransport - nye løsninger

CO2LOS er et prosjekt som ser på skipstransport av CO2. Prosjektet har som overordnet mål å fremskaffe ny helhetlig kunnskap om logistikkløsninger for CO2 som vil være en «verktøykasse» for fremtidig prosjekter. Målet med denne prosjektfasen er å utvikle nye og forbedrede konsepter for storskala skipstransport av CO2 tilpasset fremtidens behov og teknologiutvikling.

Kontaktperson

Copyright: Brevik Engineering

Konseptene skal bidra til en betydelig reduksjon i transportkostnader og samtidig sikre lavt klimaavtrykk og god teknisk sikkerhet. Det er også et mål å få en oversikt over TRL ("Technology Readiness Level") for de ulike teknologiene i dag, samt forventet utvikling frem mot 2030.

Fangst av CO2 om bord på skipet, ulike drivstoffs påvirkning på utslippene fra transporten, terminal og kaianlegg samt offshore lossing og design av lavtrykkstanker er noen av oppgavene som blir undersøkt i prosjektet.

Prosjektet har disse partnerne:

  • Brevik Engineering AS ( prosjekteier)
  • SINTEF
  • Gassco AS
  • Equinor ASA
  • Total EP Norge
  • Air Liquide
  • Sogestran

Prosjektet er støttet av CLIMIT Demo og startet opp i Mai 2019. Prosjektet er forventet å avsluttes Oktober 2020.

Se mere informasjon på våre engelske nettsider

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2020

Utforsk fagområdene