Til hovedinnhold

Fabrication of metal-supported proton-conducting electrolysers with thin film Sr- And Ce-doped BZY electrolyte

Fabrication of metal-supported proton-conducting electrolysers with thin film Sr- And Ce-doped BZY electrolyte

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Oppdragsgiver
  • Research Council of Norway (RCN) / 268010
  • Research Council of Norway (RCN) / 284389
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • Universitetet i Oslo
År
Publisert i
ECS Transactions
ISSN
1938-5862
Forlag
Electrochemical Society
Årgang
91
Hefte nr.
1
Side(r)
941 - 949