Til hovedinnhold
Norsk English

Hurtig metode for å estimere buksprenging i pelagisk fisk ombord

Sammendrag

Buksprenging er en kvalitetsforringende prosess hvor bukområdet hos fisken brytes ned post mortem. Denne rapporten oppsummerer arbeidet med utviklingen av en anvendelig hurtigtest for å estimere enzymlekkasje som forårsaker buksprenging i pelagiske fiskearter.
Måleutstyret er kommersielt tilgjengelig og krever lite opplæring før bruk. Metoden er brukervennlig og gir en objektiv vurdering av protein-nedbrytende aktiviteter i fisken.
Metoder for prøveuttak, reaksjonstemperatur og inkubasjonstid samt tidspunkt for prøveuttak under ombordtaking av fangsten ble testet og optimalisert i prosjektet. Det er foreslått en ny skala som graderer enzymatiskaktiviteten i fiskebuken. Denne skalaen er tenkt integrert med dagens skala. Det mangler imidlertid noen resultater for at denne skalaen kan ferdigstilles. Det er nødvendig å teste metoden med sterk åte for å kunne definere skalaen for ulike grader av buktæring og sannsynligheten for buksprenging. Disse måledataene trengs for å ha basis for implementering av målemetodikken. Det neste steget i arbeidet er å implementere den nye objektive metoden og koble resultater fra målinger med kvalitetsendringer i tidsrommet fra fangst til levering mottaksanlegget.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • UiT Norges arktiske universitet

År

2013

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05645-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin