Til hovedinnhold
Norsk English

Utvikling av beste praksis for pumping av pelagisk fisk

Sammendrag

Hensikten med prosjektet har vært å klarlegge og komme med anbefalinger for forbedringsområder for pumping- og overpumping av makrell basert på tidligere gjennomførte prosjekter, tilgjengelig litteratur og følgende aktiviteter.

• Laboriatorieforsøk for å relatere slag- og klemskader (målt i trykk og g­krefter) til kjøttkvalitet hos fisk.

• Gjennomføre et overpumpingstokt for å undersøke hvorvidt det kan registreres forskjeller i kjøttkvalitet hos makrell ved overpumping og direktepumping av makrell, og å korrelere resultatene mot sensorfiskenes målinger.

• Sammenligne effekten av ulike pumpesystemer på kvaliteten av fangstprøver av ringnotfangstet makrell.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2017

Forlag

SINTEF Ocean

ISBN

978-82-7174-275-1

Vis denne publikasjonen hos Cristin