Til hovedinnhold
Norsk English

Mulighetene for foredling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk

Sammendrag

Rapporten gir en evaluering av mulighetene for foredling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk i Norge med hovedfokus på raffinering av proteinfraksjonen. De viktigste anbefalte satsingsområdene er;
• Utvikling av ny- eller implementering av eksisterende teknologi for automatisert sortering av restråstoff om bord.
• Forskning på industriell utvikling av prosessteknologi
• Produkt- og markedsutvikling.
• Forskning på funksjon og helsemessige effekter av marine proteiner.
• Målrettet industriell satsing i regioner hvor det i dag landes mye hvitfisk og på klynger hvor det gjøres et systematisk arbeid for å integrere verdikjeden fra fiskeri til industri og marked.
I tillegg bør det vurderes tiltak som gir fiskeflåten incitamenter til å prosessere eller ta i land restråstoff for videre foredling.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Innovasjon Norge / 105636

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean / Klima og miljø

År

2015

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

9788214058765

Eksterne ressurser

Vis denne publikasjonen hos Cristin