Til hovedinnhold
Norsk English

Opptrappingsplanen for psykisk helse: Analyser av rapporteringen på bruk av øremerkede midler til psykisk helsearbeid i kommunene

Sammendrag

STF78 A045028   Dette prosjektet har i stor grad bestått av datatilrettelegging av kommunenes rapportering på bruk av øre­merkede midler til psykisk helsearbeid (1999 til 2003). Det er et pilotprosjekt for å undersøke hva disse data kan belyse i forhold til Opptrappingsplanen for psykisk helse.  Vi ser spesielt på tre forhold i disse data: Andel ubrukte midler, utvikling og hva kjennetegner kommunene som ikke bruker opp hele tilskudds­beløpet. Hvilke tiltak prioriteres for barn og unge (helsestasjons- og skoletjeneste, annet fore­byggende/psykososialt arbeid/kultur-/fritidstilbud og støttekontakter) og for voksne (botilbud, hjemmetjenester, aktivitetstilbud, støttekontakter, arbeidsplasser/sysselsettingstiltak og tilrettelagt behandlingstilbud). Prioriteringer av tiltak rettet mot barn og unge versus tiltak rettet mot voksne. I tillegg har vi vurdert datakvaliteten, og foreslår at data må kontrolleres bedre.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214036763

Vis denne publikasjonen hos Cristin