Til hovedinnhold
Norsk English

Kunnskapsstatus om det samlede tjenestetilbudet for barn og unge

Sammendrag

STF78 A055025   Rapporten gir en oversikt over forskning og dokumentasjon relatert til helhet og sammenheng i kommunale tjenester for barn og unge.   Følgende overordnede tema belyses:   • Organisering av tjenestetilbud rettet mot barn og unge i kommunene• Interkommunalt samarbeid om tjenester for barn og unge • Samarbeid mellom statlige og kommunale tjenester• Frivillig sektor rettet mot barn og unge i kommunene• Finansieringsordninger og kommunal variasjon• Lovgrunnlag og samarbeid • Hemmende og fremmende faktorer i samarbeidet om barn og unge• Bruk av verktøy for samhandling • Brukernes medvirkning og møte med tjenester   Basert på kunnskapsoversikten fremmes forslag til forskning- og kunnskapsbehov for utbedring av kommunale tjenestetilbud rettet mot barn og unge.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

Vis denne publikasjonen hos Cristin