Til hovedinnhold
Norsk English

Overpumping av makrell (II) Effekt på fangstkvalitet

Sammendrag

Prosjektets hovedmål er å klarlegge hvorvidt det kan registreres forskjeller i makrellens kvalitet når den er pumpet direkte om bord i fangstfartøyet og når den er pumpet til et annet fartøy (overpumping). Kvaliteten på råstoffet fra begge fartøyene var god. Resultatene viser at det ikke ble entydige forskjeller mht skader og filetkvalitet mellom fisk som avar pumpet direkte om bord på fangsfartøyet og fisk som ble overpumpet til et annet fartøy rett etter ombordtaking. Etter lagring i RSW ble det funnet forskjeller i filetspalting og konsistens, hvor fisk som var overpumpet var noe bløtere og hadde mer spaltning enn fisk som var direktepumpet. Lagringstiden i tank var ca. 2,5 døgn, og kvalitetsforskjellene skyldes sannsynligvis hovedsaklig lagringsbetingelsene om bord. Forskjellene som ble funnet mht fangstskader skyldes sannsynligvis at fisken ble evaluert av to forskjellige personer. Det må presiseres at resultatene bygger kun på ett notkast, og at forsøket ikke fanger opp og tar hensyn til alle variabler og forhold som kan influere på fiskens kvalitet i en fangst- og overpumpingsprosess.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2014

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

A26694

ISBN

978-82-14-05869-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin