Til hovedinnhold
Norsk English

Kommunale tjenester for barn, unge og familier: Samordningsmodeller og lavterskeltilbud for psykiske problemer

Sammendrag

Hovedmålene i dette prosjektet er:Å kartlegge og beskrive samordningsmodeller for kommunale tjenester for barn, unge og deres familier. Å Kartlegge og beskrive kommunale lavterskeltilbud for barn og unge med psykiske problemerUndersøkelsen er basert på spørreskjema besvart av nøkkelinformanter i 98 kommuner, og intervju med fagpersoner fra et mindre utvalg kommuner. Kartleggingsundersøkelsen har gitt oversikt over en rekke forhold relatert til samordning av tjenester for barn, unge og familier, samt en oversikt over i hvilken grad kommunene har etablert lavterskeltilbud for psykiske problemer. Gjennom denne kvalitative tilnærmingen har vi kunnet utdype enkelte modeller og tilbud. Både når det gjelder samordningsmodeller og lavterskeltilbud er det er variasjoner mellom kommuner i forhold til hvor bevisst de arbeider, - og hvor langt de har kommet med å utvikle særskilte modeller og tilbud. Noen kommuner har eksplisitt tenkning, tiltaksmodeller og erfaring fra disse områdene. Andre presenterer en mer tradisjonell tenkning, eller en opplevelse av å ”famle” når det gjelder hvordan de skal utforme et godt helhetlig og tverrfaglig tilbud til barn, unge og familier.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

Vis denne publikasjonen hos Cristin