Til hovedinnhold

Trafotiltak

Trafotiltak

Teknisk-økonomisk beslutningsverktøy for vedlikehold av krafttransformatorer. Hovedmålet i prosjektet er å lage et brukervennlig beslutningsverktøy for forvaltning av kraftransformatorer som anvender anleggsdata, generelle og lokale driftserfaringer, samt feil- og tilstandsinformasjon.

Den overordnede idéen til prosjektet er å oppnå optimal utnyttelse av levetiden til krafttransformatorer ved å ta i bruk eksisterende og ny kunnskap om norske krafttransformatorer til å ta gode vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger.

Dette skal gjøres ved å fastsette teknisk tilstand og restlevetid (helseindeks) og analysere hvilke tiltak som bør gjennomføres for spesifikke og grupper av krafttransformatorer. I denne type beslutninger vil flere faktorer spille inn:

  • tilstand
  • plassering i nettet
  • sikkerhetshensyn
  • økonomi osv.

En oversikt over tilgjengelige metoder og anbefalte metoder for tilstandskontroll vil bedre risikoberedskapen for energibransjen. I tillegg kan god deteksjon og lokalisering av feil ved bruk av riktig metode for tilstandskontroll gir mulighet for effektiv reparasjon.

Se prosjektets webside

Publisert 10. juli 2017
Forsker

Prosjektvarighet

2014 - 2017