Til hovedinnhold

Trafotiltak

Trafotiltak

Teknisk-økonomisk beslutningsverktøy for vedlikehold av krafttransformatorer. Hovedmålet i prosjektet var å lage et brukervennlig beslutningsverktøy for forvaltning av kraftransformatorer som anvender anleggsdata, generelle og lokale driftserfaringer, samt feil- og tilstandsinformasjon.

Den overordnede idéen til prosjektet var å oppnå optimal utnyttelse av levetiden til krafttransformatorer ved å ta i bruk eksisterende og ny kunnskap om norske krafttransformatorer til å ta gode vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger.

Dette skulle gjøres ved å fastsette teknisk tilstand og restlevetid (helseindeks) og analysere hvilke tiltak som burde gjennomføres for spesifikke og grupper av krafttransformatorer. I denne type beslutninger ville flere faktorer spille inn:

 • tilstand
 • plassering i nettet
 • sikkerhetshensyn
 • økonomi osv.

En oversikt over tilgjengelige metoder og anbefalte metoder for tilstandskontroll vil bedre risikoberedskapen for energibransjen. I tillegg kan god deteksjon og lokalisering av feil ved bruk av riktig metode for tilstandskontroll gir mulighet for effektiv reparasjon.

Delprosjekt:

 • Utvikling og uttesting av beslutningsverktøy
 • Etablere feilstatistikk
 • Etablere nasjonal papiraldringsdatabase
 • Analyse av nasjonal komponent- og tilstandsdatabase
 • Diagnostikk: State-of-the-art og anbefalinger
 • Oppdatere vedlikeholdshåndboka
 • Prosjektledelse og resultatspredning

Prosjektets deltakere:

 • Energi Norge AS
 • Hafslund Nett AS
 • SKS Produksjon AS
 • Skagerak Nett AS
 • BKK Nett AS
 • Statnett SF
 • SiraKvina Kraftselskap
 • Mørenett
 • Lyse Elnett
 • Statkraft
 • Troms Kraft Nett

Resultater:

 


EnergiNorge var prosjekteier, prosjektet gikk fra 2014 til 2017.

Publisert 10. juli 2017
Forsker

Prosjektvarighet

2014 - 2017