Til hovedinnhold

Snow for the future

Snow for the future

Publisert 12. januar 2017

Snow for the future skal produsere kunstsnø smart og miljøvennlig

En av de store gledene med de kalde vintrene i Norge er skilek og vintersport. Men på grunn av klimaendringer og smømangel er både skilek og vintersport truet.

I prosjektet Snow for the future skal forskere ved SINTEF og NTNU forske på nye og bedre løsninger for snøproduksjon ved skianleggene.

Et av hovedaspektene vil være å se på hvordan det er mulig å produsere snø uavhengig av temperaturer og utvikle energieffektive løsninger for dette.

Snøproduksjon med varmepumpe

Prosjektet vil fokusere på løsninger som gjør at dette kan utføres på en fornuftig måte – uten at kunstsnøen blir en miljøsynder. For eksempel ved å utvikle varmepumper hvor den kalde siden kan brukes til å produsere snø, mens den varme siden benyttes til oppvarmingsformål.

Snow for the future skal også forske på lagring og gjenbruk.

Fase 1 av prosjektet har fått 2,35 millioner kroner i bevilgning fra kulturdepartementet. I tillegg har Trondheim kommune, Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund og NTNU bidratt slik at totalbudsjettet er 3,55 millioner kroner. Planen er å gjennomføre den første fasen i løpet av 2017. Deretter følger Fase 2 med en varighet på fire år.

Forsker

Prosjektvarighet

2017 - 2021