Til hovedinnhold

Snow for the future

Snow for the future

Snow for the future skal produsere kunstsnø smart og miljøvennlig

En av de store gledene med de kalde vintrene i Norge er skilek og vintersport. Men på grunn av klimaendringer og smømangel er både skilek og vintersport truet.

I prosjektet Snow for the future skal forskere ved SINTEF og NTNU forske på nye og bedre løsninger for snøproduksjon ved skianleggene.

Et av hovedaspektene vil være å se på hvordan det er mulig å produsere snø uavhengig av temperaturer og utvikle energieffektive løsninger for dette.

Snøproduksjon med varmepumpe

Prosjektet vil fokusere på løsninger som gjør at dette kan utføres på en fornuftig måte – uten at kunstsnøen blir en miljøsynder. For eksempel ved å utvikle varmepumper hvor den kalde siden kan brukes til å produsere snø, mens den varme siden benyttes til oppvarmingsformål.

Snow for the future skal også forske på lagring og gjenbruk.

Fase 1 av prosjektet har fått 2,35 millioner kroner i bevilgning fra kulturdepartementet. I tillegg har Trondheim kommune, Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund og NTNU bidratt slik at totalbudsjettet er 3,55 millioner kroner. Planen er å gjennomføre den første fasen i løpet av 2017. Deretter følger Fase 2 med en varighet på fire år.

Publisert 12. januar 2017

Prosjektvarighet

2017 - 2021