Til hovedinnhold
Norsk English

Snow for the Future - Phase II

Effektiv og klimavennlig snøproduksjon

Kontaktperson

Å gå på ski er en del av den norske kulturarven. Men klimaendringer og snømangel i folks nærområder gjør at grunnlaget for norsk skisport og vinterlig rekreasjon er truet. Snø er også en viktig del av norsk vinter- og skiturisme.

Snow for the Future – Phase II er et internasjonalt prosjekt for å utvikle kostnadseffektiv og klimavennlig snøproduksjon i alpin- og langrennsanlegg. Hovedmålet for prosjektet er å utvikle ny teknologi for energi-effektiv produksjon av kunstsnø, inkludert snøproduksjon i plussgrader og uavhengig av utetemperaturen.  

Snøproduksjon med varmepumper

Prosjektet fokuserer på systemer og løsninger som sikrer en bærekraftig snøproduksjon med et begrenset miljøavtrykk. Varmepumpeteknologi basert på klimavennlige naturlige kjølemedia vil bli utviklet, med fokus på å anvende den kalde siden til snøproduksjon og den varme siden til oppvarmingsformål. 

En mulighet er å bruke overskuddsvarmen fra snøproduksjon til oppvarming i nærliggende bygg, svømmehaller, etc. På motsatt vis er det også mulig å utnytte overskuddsvarme fra industrielle prosesser eller fjernvarmeanlegg i varmere perioder av året til snøproduksjon. Et slikt integrert system innbefatter også lagring og gjenbruk av snø.  

I et kombinert system for snøproduksjon og utnyttelse av overskuddsvarme blir den produserte kunstsnøen et bi-produkt med minimal bruk av ekstra energi. Dette muliggjør kostnadseffektiv snøproduksjon i bynære områder. En illustrasjon av et integrert system med temperaturuavhengig snøproduksjon, lagring og gjenbruk av snø, og utnyttelse og leveranse av overskuddsvarme er vist i figuren nedenfor.   

Et kompetansesenter ("Center of Snow Expertise") vil bli etablert i løpet av prosjektet for utnyttelse av den nye teknologien.

Snøkompetansesenteret

Center of Snow Expertise vil dele og spre kunnskap relatert til  temperatur-uavhengig snøproduksjon, snølagring og preparing av skiløyper, i tillegg til å virke som et internasjonalt forsknings- og innovasjonsnettverk. Snow for the Future – Phase II har et samarbeid med det norsk-svenske Interreg-prosjektet SNÖRIK og Senter for Idrettsanlegg og teknologi (SIAT) ved NTNU.

Snow for the Future – Phase II er en fortsettelse av det tilsvarende Phase I-prosjektet (2017/2018). SINTEF er koordinator for prosjektet der NTNU, Trondheim kommune, Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund er andre involverte prosjektpartnere. Phase II-prosjektet har en total budsjettramme på 9 millioner kroner, hvorav 4,4 millioner kroner  er bevilget fra Kulturdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Snow for the Future – Phase II er et tre-årig prosjekt som løper fra 2019 til 2022.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2022

PTG slutter seg til Snow for the Future

PTG slutter seg til Snow for the Future

Norsk leverandør av bærekraftige temperaur- og energiløsninger PTG slutter seg til forskningsprosjektet Snow for the Future. Dette er prosjektets første industripartner.