Til hovedinnhold

SmartTariff

SmartTariff

Smart tariffering av kraft og nettleie i fremtidens aktive distribusjonsnett.

Ny teknologi som blant annet Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS) gir nye muligheter for innovative tariffer. Prosjektets hovedidé var å bruke denne nye teknologien og tilhørende datatilgang til å utvikle optimale tariffer "top-down" (for kraft, nett og avgifter) som tar hensyn til ulike formål som tariffene kan ha og samspill mellom ulike elementer.

Publisert 23. september 2014
Forsker

Prosjektvarighet

2014 - 2017