Til hovedinnhold

Sjøprøver og modelltesting for validering av modeller for simulering av skipsmanøvrering (SimVal)

Sjøprøver og modelltesting for validering av modeller for simulering av skipsmanøvrering (SimVal)

Publisert 11. mars 2016

Under MAROFF-programmet i regi av Norges forskningsråd har MARINTEK ledelsen av FoU-prosjektet "Sea Trials and Model Tests for Validation of Shiphandling Simulation Models" (SimVal).

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle en metode for validering av numeriske skipsmodeller som verktøy for studier av skipsmanøvrering, ytelse på dypt og i krevende farvann og skipshåndteringssimulatorer. For å lykkes med dette gjennomføres avanserte eksperimentelle undersøkelser både med modelltesting og i fullskala.

I tillegg til Forskningsrådet og MARINTEK er følgende partnere i prosjektet: Rolls-Royce Marine, Marine Cybernetics, Ship Modeling and Simulation Centre (SMSC), Torghatten Nord, Island Offshore, Flanders Hydraulics Research, Ghent University, Terminal Investment Limited, MSC - Mediterranean Shipping Company, Singapore Maritime Academy, Tokyo University of Marine Science and Technology, Polytechnic School University of São Paulo, Transpetro, Instituto SINTEF do Brazil og NTNU.

MARINTEK og NTNU gjennomførte i august 2013 det første settet av manøverprøver med NTNUs forskningsfartøy "R/V Gunnerus" i Trondheimsfjorden. Prøvene omfattet manøvre beskrevet i International Maritime Organization (IMO) sin "Standards for Ship Manoeuvrability" og utvalgte lavhastighetsprøver. Det ble også gjennomført sjøprøver i stille vann med Torghatten Nord sin ferje, "M/F Landegode".

Modelltesting av både "R/V Gunnerus" and "M/F Landegode" ble gjennomført i MARINTEKs skipsmodelltank høsten 2013. Skalamodellene er benyttet i forsøk i de hydrodynamiske laboratoriene for å måle krefter på en fastholdt modell og bevegelsene til en frittgående modell. Resultater fra modellskala-målingene vil bli brukt til å generere inngangsdata til MARINTEKs avanserte simuleringsverktøy VeSim.
Nettside: 

Senior prosjektleder
+47 916 22 951

Prosjektstart

11.02.2015