Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

SIBA - Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen

SIBA - Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen

I samarbeid med sentrale aktører i bransjen har SINTEF/NTNU satt i gang et prosjekt om proaktiv sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen. Prosjektets hovedformål er å utvikle kunnskap, metoder og verktøy for å ivareta sikkerheten gjennom alle faser i bygg- og anleggsprosjekter, med spesielt fokus på samhandling og koordinering mellom ulike faser og ulike aktører.

SIBA - Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen

Bygg- og anleggsbransjen er en av våre mest risikofylte bransjer. Hvert år mister flere arbeidstakere livet på norske bygge- og anleggsplasser. Rundt 100 får varige mén, og flere tusen har skaderelatert fravær. Gjennom prosjektet "Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen" (SIBA) ønsker vi å bidra til et bransjeløft for å gjøre bransjen sikrere.

Vi vil bidra gjennom:

 • Utvikle et rammeverk for sikkerhetsstyring som omfatter ulike faser og ulike aktører i et BA-prosjekt
 • Utvikle/ tilpasse "beste praksis", metoder og verktøy for å forbedre sikkerhetsstyring i bransjen
 • Formidle resultater fra prosjektet gjennom møter, seminarer, temahefter, casebeskrivelser og undervisningsopplegg

Gjennom intervjuer i flere BA-prosjekter der prosjektets byggherrer og entreprenører er involvert har vi identifisert sentrale utfordringer i grensesnittet mellom ulike aktører og ulike faser. Dette skal bl.a. være underlag for utvikling av metoder og verktøy for bedre sikkerhetsstyring i bransjen. Vi har identifisert åtte hovedutfordringer knyttet til sikkerhetsstyring i ulike faser (fra planlegging/­prosjektering til utførende fase):

 1. Ivaretakelse av sikkerhet i tidlig fase (prosjektutvikling og prosjektering)
 2. Samhandling før byggestart
 3. Tidspress og samtidige aktiviteter
 4. Oppfølging av underentreprenører
 5. Risikovurderingsprosessen
 6. SHA-planens plass i styringssystemet (SHA: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)
 7. Utenlandske arbeidstakere - holdninger og språk
 8. Sikkerhetskompetanse

Prosjektet er finansiert av Fondet for regionale verneombud (RVO-fondet), i tillegg til kontantbidrag fra partnere i prosjektet.

Publisert 2. juni 2015

Prosjektvarighet

01.04.2014 - 31.12.2017

FAKTA OM PROSJEKTET

Last ned rapporten (ingen rapport)

Lenke til presentasjon