Til hovedinnhold

ReFresh

ReFresh

Gjennom prosjektet ReFresh skal forskere ved SINTEF Ocean jobbe med å kartlegge industrielle prosesser for produksjon av refresh-produkter av hvitfisk. Gjennom arbeidet vil de vurdere hvordan refresh-prosessen påvirker kvalitet, og identifisere tiltak som kan settes inn for å optimalisere kvalitet og holdbarhet på sluttproduktet. Med på laget har de Primex Norway AS med foredlingsanlegg på Myre.

Foto: SHUTTERSTOCK
Foto: SHUTTERSTOCK

Stadig flere fiskeindustribedrifter har utviklet, eller holder på å utvikle, refresh-produkter for hvitfisk. En vanlig metode er å lage ferdige konsumentforpakninger av hvitfiskfilet for å fryse, transportere og deretter tine nært utsalgsstedene. En annen tilnærming er å fryse inn porsjoner i blokk eller IQF, der man tiner og pakker produktene i MAP, skinpack og vakuum nær markedet. Bedriftene kan gjennom refresh-konsepter oppnå lavere distribusjonskostnader, mer stabile leveranser, jevn og høy kvalitet og mulighet for merkevarebygging.

I januar i år startet prosjektet "ReFresh – kartlegging og optimalisering av industrielle konsepter for refreshed-produkter av hvitfisk". Prosjektet som er finansiert av FHF (prosjektnummer 901596) med 3 mill NOK over 2 år (2020-2022) er et resultat av FHFs utlysning av 22.08.2019 vedrørende "Kartlegging og optimalisering av industrielle konsepter for refresh-produkter av hvitfisk".

Gjennom ReFresh prosjektet skal forskerne jobbe med å kartlegge industrielle prosesser for produksjon av refresh-produkter av hvitfisk, vurdere hvordan de enkelte deler av prosessen påvirker kvalitet, og identifisere tiltak som kan settes inn for å optimalisere kvalitet og holdbarhet på sluttproduktet. Med på laget har de Primex Norway AS med foredlingsanlegg på Myre. Største aksjonær i selskapet er Primex International, som igjen er eid av selskapets hovedkunde, Picard, en fransk butikk-kjede med over 900 lokasjoner. Dette tette samarbeidet vil forhåpentligvis bringe forskningen et steg nærmere den endelige forbrukeren.

En viktig del av ReFresh vil være å gjennomføre forsøk på hvitfisk der man tester ut valgte fryse og tineprosedyrer. Dette vil gjennomføres i samarbeid med Primex, og en viktig del av prosjektet vil derav også være tett dialog og erfaringsutveksling med dem samt referansegruppen med næringsaktører som er oppnevnt av FHF.

Publisert 16. januar 2020

Prosjektvarighet

2020 - 2022

Finansiering

FHF