Til hovedinnhold

REFHYNE

REFHYNE

REFHYNE – Clean Refinery Hydrogen For Europe – skal distribuere og betjene et 10MW elektrolyseanlegg for "Power to Refinery".

REFHYNE-prosjektet skal:

  • Samle tekniske og økonomiske data fra driften av systemet
  • Validere forretningsmodellen for bruk av elektrolytisk hydrogen som input til raffinerier
  • Bevise at inntektene er tilgjengelige fra primær og sekundær nettbalanse i dagens marked
  • Lage en bevisbase for de politiske/regulatoriske endringene som trengs for å understøtte dette markedet.

Publisert 6. juni 2018

Prosjektvarighet

2018 - 2018

REFHYNE-prosjektet ledes av SINTEF Industri i samarbeid med europeiske energipartnere.